1939

Gone with the Wind วิมานลอย
10

Gone with the Wind วิมานลอย

ลูกสาวผู้เอาแต่ใจของเจ้าของสวนที่มีฐานะดีถูกบังคับให้ใช้ทุกวิถีทางเพื่อหาทางหลุดพ้นจากความยากจนตาม "March to the Sea" ของพล. ต. วิลเลียมเชอร์แมนในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา