Sabine Magdelena Koch

The Incredibles รวมเหล่ายอดคนพิทักษ
10

The Incredibles รวมเหล่ายอดคนพิทักษ

Bob Parr ยอมสละเวลาในการเข้าสู่ระบบซูเปอร์ฮีโร่ในฐานะผู้ปรับประกันและเลี้ยงดูลูกสามคนของเขากับภรรยาที่เคยเป็นฮีโร่ในย่านชานเมือง แต่เมื่อเขาได้รับมอบหมายงานลึกลับก็ถึงเวลากลับไปแต่งตัว