Riccardo Zurla

Call Me by Your Name เรียกฉันด้วยชื่อเธอ
7.9

Call Me by Your Name เรียกฉันด้วยชื่อเธอ

ในอิตาลีปี 1980 ความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นระหว่างเอลิโอวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดปีกับชายที่โตเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ช่วยวิจัยของพ่อของเขา