Matt Peters

Scooby-Doo! Shaggy’s Showdown สคูบี้ด ตำนานผีตร
10

Scooby-Doo! Shaggy’s Showdown สคูบี้ด ตำนานผีตร

เมื่อแก๊งสคูบี้ไปเยี่ยมฟาร์มปศุสัตว์พวกเขาพบว่าเมืองนี้และเมืองใกล้เคียงถูกหลอกหลอนโดยแดปเปอร์แจ็คคาวบอยผู้น่ากลัวซึ่งยิงไฟจริงจากเตารีดไฟของเขา ความลึกลับยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อพบว่าผียังเป็นญาติที่หายสาบสูญไปนานของ Shaggy Rogers!