Lee Hwan-kyung

Miracle in Cell No. 7 – No.7 ปาฏิหาริย์ ห้องขังหม
10

Miracle in Cell No. 7 – No.7 ปาฏิหาริย์ ห้องขังหม

เรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้ป่วยทางจิตที่ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมโดยไม่ถูกต้องและความสัมพันธ์ของเขากับลูกสาววัย 6 ขวบที่น่ารักน่ารัก