Jean-Baptiste Pouilloux

An Easy Girl สาวใจง่าย
10

An Easy Girl สาวใจง่าย

นามาเพิ่งอายุ 16 ปีในฤดูร้อนนี้เธอจะต้องตัดสินใจว่าต้องการอะไรจากชีวิตถ้าไม่อยากพลาด โซเฟียลูกพี่ลูกน้องของเธอก็มาถึงพร้อมกับร่างกายที่น่าทึ่งและวิถีชีวิตที่เย้ายวนอย่างอันตราย นามาปรารถนาเพียงที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเองตราบใดที่มันนำทางขึ้นไป ... แม้จะมีคำเตือนจากโดโดเพื่อนสนิทของเธอเธอและโซเฟียจะใช้ชีวิตผ่านการเผชิญหน้าที่ยากจะลืมเลือนในช่วงฤดูร้อนอันยาวนานซึ่งจะเป็นเครื่องหมายตลอดไป