Eric Demeusy

Proximity พร็อกซิมิตี้
9

Proximity พร็อกซิมิตี้

นักวิทยาศาสตร์ JPL รุ่นเยาว์ของ NASA ถูกพวกต่างดาวลักพาตัวไป แต่เมื่อไม่มีใครเชื่อเรื่องราวของเขาเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการค้นหาข้อพิสูจน์ซึ่งทำให้เขาเดินทางไปสู่การค้นพบ