Claire Letouze

The Bourne 1 Identity – Jason Bourne -A60- The Bourne 1 Identity ล่าจารชน ยอดคนอันตราย
10

The Bourne 1 Identity – Jason Bourne -A60- The Bourne 1 Identity ล่าจารชน ยอดคนอันตราย

Jason Bourne ได้รับบาดเจ็บจนใกล้ตายและทุกข์ทรมานจากความจำเสื่อมจึงได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงในทะเล เขาเริ่มสร้างชีวิตใหม่ แต่พบว่าหลายคนที่เขาพบต้องการให้เขาตาย อย่างไรก็ตามบอร์นตระหนักดีว่าเขามีทักษะการต่อสู้และจิตใจของสายลับระดับโลก แต่เขาทำงานให้ใคร?