Anna Zenowicz

The Pianist สงคราม ความหวัง บัลลั
10

The Pianist สงคราม ความหวัง บัลลั

เรื่องจริงของประสบการณ์ของนักเปียโนWładysław Szpilman ในวอร์ซอในช่วงที่นาซียึดครอง เมื่อชาวยิวในเมืองพบว่าตัวเองถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในสลัม Szpilman ก็หางานทำในร้านกาแฟ และเมื่อครอบครัวของเขาถูกเนรเทศในปี 2485 เขาก็อยู่ข้างหลังทำงานเป็นกรรมกรอยู่พักหนึ่งและในที่สุดก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในซากปรักหักพังของเมืองที่ถูกทำลายจากสงคราม