Aaron Schneider

Greyhound เกรย์ฮาวด ซับไทย
10

Greyhound เกรย์ฮาวด ซับไทย

กัปตันครั้งแรกนำขบวนเรือของพันธมิตรที่บรรทุกทหารหลายพันคนข้ามน่านน้ำที่ทรยศของ“ Black Pit” ไปยังแนวหน้าของ WW2 โดยไม่มีการป้องกันทางอากาศเป็นเวลา 5 วันกัปตันและขบวนของเขาต้องต่อสู้กับเรืออู - นาซีของศัตรูโดยรอบเพื่อให้พันธมิตรมีโอกาสชนะสงคราม