Yu Shimamura

Attack on Titan: Chronicle ผ่าพิภพไททัน
5.5

Attack on Titan: Chronicle ผ่าพิภพไททัน

ในภาพยนตร์สรุปเรื่องที่สี่ตอนที่ 1-59 ของอนิเมะจะถูกเล่าใหม่โดยรวบรวมสามซีซั่นแรกของอนิเมะไว้ในเหตุการณ์หนึ่งสองชั่วโมง