Yoon Jong-bin

The Berlin Fileอย่าเชื่อใจใคร. สงสัยทุกคน
6.6

The Berlin Fileอย่าเชื่อใจใคร. สงสัยทุกคน

เมื่อการซื้อขายอาวุธผิดกฎหมายไม่ดีพโยจองซองสายลับเกาหลีเหนือพบว่าตัวเองตกเป็นเป้าหมายไม่เพียง แต่ชาวเกาหลีใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้านายของเขาเองด้วย
X