Yen Shi-Kwan

The Legend of the Swordsman เดชคัมภีร์เทวดา ภาค 2
10

The Legend of the Swordsman เดชคัมภีร์เทวดา ภาค 2

เจ็ทลีรับบทเป็นหลิงนักเรียนจากโรงเรียนศิลปะการต่อสู้บลูเมาน์เทนผู้ซึ่งร่วมกับเพื่อนนักเรียนและคิดโดพบว่าตัวเองพัวพันกับสงครามทางการเมือง / กลุ่มชนทั่วประเทศกับกลุ่มชาวไฮแลนเดอร์ในแนวหน้าของการต่อสู้