Warattaya Nilkuha

Kuan meun ho กวน มึน โฮ
9

Kuan meun ho กวน มึน โฮ

เช่นเดียวกับคู่รักชาวไทยหลายพันคู่ในช่วงวันหยุด 9 วันของเทศกาลสงกรานต์ผู้ชายและเด็กผู้หญิงเลือกที่จะไปเที่ยวเกาหลีด้วยเหตุผลเฉพาะของตัวเอง พวกเขาไม่ได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อไปด้วยกัน แต่จบลงด้วยการกลับบ้านด้วยกัน
X