Urbain Cancelier

Belle and Sebastian เบลและเซบาสเตียน เพื
9

Belle and Sebastian เบลและเซบาสเตียน เพื

เบลล์และเซบาสเตียนตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ที่เต็มไปด้วยหิมะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เซบาสเตียนผู้มีไหวพริบเป็นเด็กโดดเดี่ยวที่เชื่องและตีสนิทกับสุนัขภูเขาตัวยักษ์เบลล์แม้ว่าชาวบ้านจะเชื่อว่าเธอเป็น ‘สัตว์ร้าย’ ที่ฆ่าแกะของพวกเขา