Toni Rakkaen

How to Win at Checkers (Every Time) พี่ชาย My Hero
9

How to Win at Checkers (Every Time) พี่ชาย My Hero

ในประเทศไทยผู้ชายทุกคนที่มีอายุ 21 ปีจะต้องเข้าร่วมการจับสลากการเกณฑ์ทหารประจำปี การจับฉลากใบดำจะได้รับการยกเว้นในขณะที่การจับฉลากผลลัพธ์เป็นสีแดงในการรับราชการทหารสองปี ในเช้าวันที่ลอตเตอรีของเขาโอ๊ตได้ย้อนนึกถึงวัยเด็กของเขาเมื่อตอนเป็นเด็กเอกพี่ชายของเขาต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะถูกเกณฑ์ทหาร ไม่สามารถโน้มน้าวให้เอกทำทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองได้หนุ่มโอ๊ตจึงลงมือจัดการเองจนเกิดเหตุไม่คาดฝัน