Stewart McLean

Daughter of the Wolf
10

Daughter of the Wolf

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารแคลร์แฮมิลตันกลับบ้านจากการเดินทางในตะวันออกกลางเนื่องจากพ่อของเธอจากไปและเพื่ออ้างสิทธิ์ในมรดกของเธอ จากนั้นลูกชายของเธอก็ถูกแก๊งลักพาตัวและถูกจับเพื่อเรียกค่าไถ่โดยบุคคลลึกลับที่รู้จักกันในชื่อ "พ่อ" เท่านั้น