Shin Won-ho

Bittersweet Brew ร้านกาแฟ…สื่อรักด้วยใจ [พากย์ไทย]
8

Bittersweet Brew ร้านกาแฟ…สื่อรักด้วยใจ [พากย์ไทย]

การท้าทายความปรารถนาของแม่ในการเป็นทนายความเด็กหนุ่มผู้ฝันกลางวันใฝ่ฝันที่จะเปิดร้านกาแฟเพียงเพื่อจะได้พบว่าชีวิตนั้นก็อาจจะขมขื่นได้เช่นกัน