Shea Buckner

Survive the Night คืนอึด ต้องรอด
8

Survive the Night คืนอึด ต้องรอด

แพทย์ผู้เสียศักดิ์ศรีและครอบครัวของเขาถูกจับเป็นตัวประกันที่บ้านโดยอาชญากรที่หลบหนีเมื่อคนร้ายที่ถูกโจรกรรมไปทำให้พวกเขาต้องไปพบแพทย์ทันที