Roy Cheung

Exiled โหดกระหน่ำมังกร
8

Exiled โหดกระหน่ำมังกร

มิตรภาพก่อตัวขึ้นระหว่างอดีตนักเลงกับกลุ่มนักฆ่า 2 กลุ่ม - ผู้ที่ต้องการปกป้องเขาและผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อสังหารเขา