Remy Hii

Spider-Man: Far from Home สไปเดอร์-แมน ฟาร์ ฟรอม โฮม
8

Spider-Man: Far from Home สไปเดอร์-แมน ฟาร์ ฟรอม โฮม

ปีเตอร์ปาร์คเกอร์และผองเพื่อนไปเที่ยวยุโรปช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตามพวกเขาแทบจะไม่สามารถพักผ่อนได้ - ปีเตอร์จะต้องตกลงที่จะช่วย Nick Fury เปิดเผยความลึกลับของสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติและการทำลายล้างทั่วทั้งทวีป