Rajendran

Ghajini เกิดมาฆ่ากาจินี
10

Ghajini เกิดมาฆ่ากาจินี

Sanjay เศรษฐีผู้ประสบปัญหาสูญเสียความทรงจำระยะสั้นเนื่องจากถูกเสาเหล็กฟาดเมื่อพยายามแทรกแซงการฆาตกรรมแฟนสาวของเขา ด้วยเหตุนี้ความทรงจำของเขาจึงอยู่ได้เพียง 15 นาทีและเขาจำเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตไม่ได้
X