Patrick Heusinger

Jack Reacher: Never Go Back ยอดคนสืบระห่ำ
8

Jack Reacher: Never Go Back ยอดคนสืบระห่ำ

แจ็คเรเชอร์ต้องเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการสมคบคิดครั้งใหญ่ของรัฐบาลเพื่อล้างชื่อของเขา ในระหว่างการหลบหนีในฐานะผู้หลบหนีจากกฎหมาย Reacher ได้เปิดเผยความลับที่อาจเกิดขึ้นจากอดีตของเขาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาล