Noah Danby

My Spy พยัคฆ์ร้าย สปายแสบ
6.3

My Spy พยัคฆ์ร้าย สปายแสบ

เจ้าหน้าที่ซีไอเอผู้แข็งกร้าวพบว่าตัวเองตกอยู่ในความเมตตาของเด็กหญิงวัย 9 ขวบที่แก่แดดและถูกส่งตัวไปสำรวจครอบครัวของเธอ