Nathalie Kelley

The Fast and the Furious: Tokyo Drift เร็ว…แรงทะลุนรก ซิ่งแหกพิกัดโตเกียว
9

The Fast and the Furious: Tokyo Drift เร็ว…แรงทะลุนรก ซิ่งแหกพิกัดโตเกียว

เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำคุกฌอนบอสเวลล์มุ่งหน้าไปโตเกียวเพื่ออาศัยอยู่กับพ่อที่เป็นทหารของเขา ในย่านที่มีค่าเช่าราคาต่ำของเมืองฌอนจมอยู่ในโลกใต้ดินของการแข่งรถดริฟท์