Natapohn Tameeruks

Nakee 2 นาคี 2 นาคี ๒
7

Nakee 2 นาคี 2 นาคี ๒

นักสืบคนใหม่ถูกส่งไปตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติในหมู่บ้านชนบททางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับงูยักษ์ในตำนานที่เรียกว่านาคี