Naphat Siangsomboon

Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน
7.2

Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน

ในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่ดูเหมือนจะเดินไปตามความสัมพันธ์ระหว่าง 'เพื่อน' และ 'คู่รัก' เส้นเขตแดนนี้เรียกอีกอย่างว่า FRIEND ZONE เป็นพื้นที่พิเศษสำหรับผู้ที่ติดอยู่ตรงกลางซึ่งพวกเขาไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนสนิทได้จริง ๆ หรือเดินหน้าเพื่อเป็นคนรักของเพื่อน
X