Nana

The Swindlers มิจฉาชีพล่อลวงต้มตุ๋น
8

The Swindlers มิจฉาชีพล่อลวงต้มตุ๋น

กลุ่มนักต้มตุ๋นรวมตัวกันเพื่อตามล่านักต้มตุ๋นผู้น่าอับอายซึ่งเป็นที่รู้กันว่าตายไปแล้วท่ามกลางแรงจูงใจและการหลอกลวงที่ซ่อนอยู่