Moe Dunford

Angela’s Christmas Wish อธิษฐานคริสต์มาสของแองเจิลลา
7

Angela’s Christmas Wish อธิษฐานคริสต์มาสของแองเจิลลา

แองเจลาผู้มุ่งมั่นปรารถนาที่จะกลับมารวมตัวกับครอบครัวของเธอในช่วงคริสต์มาสจากนั้นจึงวางแผนที่จะหาทางจากไอร์แลนด์ไปยังออสเตรเลีย