Miles Teller

Whiplash ตีให้ลั่น เพราะว่าฝัน
10

Whiplash ตีให้ลั่น เพราะว่าฝัน

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้โหดเหี้ยมมือกลองหนุ่มมากความสามารถเริ่มแสวงหาความสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แม้แต่ความเป็นมนุษย์ของเขา