Mike Iveson

What the Constitution Means to Me รัฐธรรมนูญมีความหมายต่อฉันอย่างไร (บรรยายไทย)
7.1

What the Constitution Means to Me รัฐธรรมนูญมีความหมายต่อฉันอย่างไร (บรรยายไทย)

Heidi Schreck อายุสิบห้าปีได้รับค่าเล่าเรียนระดับวิทยาลัยจากการชนะการแข่งขันการอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญทั่วสหรัฐอเมริกา ในการแสดงของมนุษย์ที่สนุกสนานมีความหวังและเจ็บปวดนี้ไฮดี้ได้ปลุกตัวเองในวัยรุ่นของเธอให้ฟื้นคืนชีพเพื่อติดตามความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสตรีสี่รุ่นกับเอกสารการก่อตั้งที่หล่อหลอมชีวิตของพวกเขา