Michael Conner Humphreys

Forrest Gump (1994) ฟอร์เรสท์ กัมพ์ อัจฉริยะปัญญานิ่ม
8.8

Forrest Gump (1994) ฟอร์เรสท์ กัมพ์ อัจฉริยะปัญญานิ่ม

ผู้ชายที่มีไอคิวต่ำประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาและอยู่ในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ - ในแต่ละกรณีเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ว่าเขาจะทำได้ แต่ถึงแม้เขาจะประสบความสำเร็จทั้งหมด แต่ความรักที่แท้จริงของเขาก็ยังทำให้เขารอด