Masanobu Ando

Battle Royale เกมนรก โรงเรียนพันธุ์โหด
9

Battle Royale เกมนรก โรงเรียนพันธุ์โหด

ในอนาคตรัฐบาลญี่ปุ่นจับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เก้าและบังคับให้พวกเขาฆ่ากันเองภายใต้การปฏิวัติ "Battle Royale"