Li Lin Jin

The Dragon Pearl มหัศจรรย์มังกรเหนือ
7

The Dragon Pearl มหัศจรรย์มังกรเหนือ

เมื่อวัยรุ่น JOSH (Louis Corbett) และ LING (Li Lin Jin) เข้าร่วมพ่อแม่ของพวกเขา CHRIS (Sam Neill) และ Dr LI (Wang Ji) ในการขุดค้นทางโบราณคดีในประเทศจีนพวกเขาได้พบกับบางสิ่งที่ติดอยู่ใต้วิหารเหนือจินตนาการ มังกรจีนตัวจริง สองพันปีก่อนหน้านี้เพื่อปกป้องอาณาจักรของเขามังกรให้จักรพรรดิยืมมุกอันทรงพลังทั้งหมดของเขา แทนที่จะถูกส่งกลับไข่มุกถูกฝังไว้กับจักรพรรดิใต้วังของเขาและทำอะไรไม่ถูกหากปราศจากแหล่งพลังมังกรก็ยังคงฝังอยู่นับตั้งแต่นั้นมา