Laurie Metcalf

Toy Story ทอย สเตอรี่
10

Toy Story ทอย สเตอรี่

ของเล่นของแอนดี้นำโดยวู้ดดี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในห้องของเขาจนกระทั่งวันเกิดของแอนดี้ทำให้บัซไลท์เยียร์เข้าฉาก วู้ดดี้วางแผนต่อต้านบัซซ์ด้วยความกลัวที่จะสูญเสียสถานที่ของเขาในหัวใจของแอนดี้ แต่เมื่อสถานการณ์แยก Buzz และ Woody ออกจากเจ้าของทั้งคู่ก็เรียนรู้ที่จะละทิ้งความแตกต่างของพวกเขาในที่สุด