Kim Young-woong

Dark Figure of Crime ฆาตกรรมในเงามืด
8

Dark Figure of Crime ฆาตกรรมในเงามืด

ฆาตกรต่อเนื่องถูกจับได้ในข้อหาฆาตกรรมครั้งที่เจ็ด ตำรวจพยายามไขคดีหกคดีแรกด้วยความช่วยเหลือของฆาตกร แต่เริ่มสงสัยว่าเขามีแรงจูงใจแอบแฝง ขึ้นอยู่กับเรื่องจริง.