Kim Coates

Silent Hill เมืองห่าผี
6.5

Silent Hill เมืองห่าผี

ในการค้นหาคำตอบแม่เดินทางไปยังเมือง Silent Hill ที่ลึกลับเมื่อลูกสาวของเธอเริ่มประสบกับฝันร้ายซ้ำ ๆ เกี่ยวกับสถานที่นั้น เธอใช้เวลาไม่นานในการค้นพบที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หลอนพอ ๆ กับเมืองนี้เอง