Kate McKinnon

The Angry Birds Movie แองกรีเบิร์ดส เดอะ มูฟวี่
8

The Angry Birds Movie แองกรีเบิร์ดส เดอะ มูฟวี่

เกาะที่เต็มไปด้วยความสุขนกที่บินไม่ได้หรือเกือบทั้งหมด ในสวรรค์แห่งนี้เรดนกที่มีปัญหาอารมณ์เร็วชัคและระเบิดระเหยเป็นคนนอกมาโดยตลอด แต่เมื่อเกาะนี้มีลูกหมูสีเขียวลึกลับมาเยือนเกาะก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่น่าจะถูกขับไล่เหล่านี้เพื่อค้นหาว่าหมูกำลังทำอะไร