Jun Kim

No Tears for the Dead กระสุนเพื่อฆ่า น้ำตาเพื่อเธอ
9

No Tears for the Dead กระสุนเพื่อฆ่า น้ำตาเพื่อเธอ

นักฆ่าฆ่าเด็กหญิงตัวน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ เต็มไปด้วยความเสียใจเขาต้องการที่จะเลิก แต่แล้วมัดปลายหลวมเขาถูกบังคับให้ไปทำงานอื่นเพื่อฆ่าแม่ของเด็กสาว