Julián Sorín

Notes for My Son (El Cuaderno de Tomy) นิทานรักจากแม่ (บรรยายไทย)
8

Notes for My Son (El Cuaderno de Tomy) นิทานรักจากแม่ (บรรยายไทย)

การต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะสุดท้ายผู้หญิงคนหนึ่งเขียนสมุดบันทึกเกี่ยวกับชีวิตความตายและความรักให้ลูกชายจดจำเธอด้วย ขึ้นอยู่กับเรื่องจริง.