Joo Jin-mo

Friend: The Great Legacy
8

Friend: The Great Legacy

ภาคต่อของ "Friend" ของ Kwak Kyeong-taek ในปี 2544 "Friends 2" เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายสามคนที่เป็นแก๊งอันธพาลที่มีฉากหลังในปี 1963 และ 2010
A Frozen Flower อำนาจราคะใครจะหยุดได้
7

A Frozen Flower อำนาจราคะใครจะหยุดได้

ละครอิงประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์โครยอและเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และผู้คุ้มกันของเขา ภายใต้การปกครองของจีนราชวงศ์หยวนกษัตริย์แห่งราชวงศ์โกรยอเกาหลีถูกกดดันให้ผลิตผู้สืบทอดบัลลังก์ ไม่สามารถรักราชินีของเขาได้เพราะเขารักกับผู้คุ้มกันของเขาฮองลิมพระราชาจึงขอให้ทั้งสองคนนอนด้วยกันแทน การติดต่อทางเพศนี้เป็นการกำหนดความรักต้องห้ามระหว่างฮองลิมและราชินี