Johnny Flynn

The Dig กู้ซาก
9

The Dig กู้ซาก

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปรากฏขึ้นหญิงม่ายผู้ร่ำรวยจึงจ้างนักโบราณคดีสมัครเล่นมาขุดหลุมฝังศพบนที่ดินของเธอ เมื่อพวกเขาทำการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์เสียงสะท้อนของอดีตของสหราชอาณาจักรจะสะท้อนให้เห็นเมื่อเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน
Emma. เอ็มม่า
10

Emma. เอ็มม่า

ในปี 1800 อังกฤษหญิงสาวที่มีความหมายดี แต่เห็นแก่ตัวเข้ามายุ่งในชีวิตรักของเพื่อน ๆ
X