John Lithgow

The Accountant อัจฉริยะคนบัญชีเพชฌฆาต
10

The Accountant อัจฉริยะคนบัญชีเพชฌฆาต

ในขณะที่นักคณิตศาสตร์ได้เปิดหนังสือให้กับลูกค้าใหม่กรมธนารักษ์จึงปิดกิจกรรมของเขาและจำนวนศพก็เริ่มสูงขึ้น
X