John Forsythe

Charlie’s Angels: Full Throttle นางฟ้าชาร์ลี ภาค 2
8

Charlie’s Angels: Full Throttle นางฟ้าชาร์ลี ภาค 2

ทูตสวรรค์ถูกตั้งข้อหาตามหาแหวนคู่ที่หายไปซึ่งเข้ารหัสด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของโครงการคุ้มครองพยาน ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลถูกฆ่าผู้หญิงจึงตั้งเป้าไปที่ตัวแทนโกงที่อาจต้องรับผิดชอบ