Jang Seung-jo

Secret Zoo เฟคซูสู้เว้ย
8

Secret Zoo เฟคซูสู้เว้ย

ทนายความได้รับภารกิจในการฟื้นฟูสวนสัตว์ที่ล้มละลายที่ไม่มีสัตว์ เมื่อเขาและผู้ดูแลสวนสัตว์กลุ่มหนึ่งเกิดความคิดที่จะแต่งตัวเหมือนสัตว์และหมีขั้วโลกตัวปลอมของเขาก็แพร่ระบาดสวนสัตว์แห่งนี้จึงกลายเป็นที่นิยมก่อนที่ความตั้งใจจริงของสำนักงานกฎหมายของเขาจะเปิดเผย
X