Jang Hye-yoon

Christmas in August ห่มรักเธอด้วยใจฉัน
7.6

Christmas in August ห่มรักเธอด้วยใจฉัน

เป็นฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าว แต่จุงวอนช่างภาพอายุสามสิบกว่าที่ป่วยหนักอยู่ในช่วงฤดูหนาวในชีวิตของเขาแล้วเมื่อเขาเริ่มต้นความโรแมนติกเบื้องต้นกับตำรวจจราจรหนุ่มที่ไม่ทราบเกี่ยวกับอาการของเขา ความสัมพันธ์ของพวกเขาถึงวาระก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่?
X