Jan Hammenecker

Cub ปิดค่ายเชือด
9

Cub ปิดค่ายเชือด

แซมวัย 12 ปีผู้มีจินตนาการเหนือจินตนาการมุ่งหน้าสู่ป่าเพื่อเข้าค่ายลูกเสือฤดูร้อนพร้อมกับแพ็คของเขาเชื่อว่าเขาจะต้องเจอกับสัตว์ประหลาด ...
X