Hal Holbrook

Into the Wild เข้าป่าหาชีวิต
10

Into the Wild เข้าป่าหาชีวิต

หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Emory ในปี 1992 คริสโตเฟอร์แม็คแคนด์นักเรียนและนักกีฬาชั้นนำละทิ้งทรัพย์สินของเขามอบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมด 24,000 ดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลและเดินทางไปยังอลาสก้าเพื่อใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร