Emilia Clarke

Terminator Genisys ฅนเหล็ก : มหาวิบัติจักรกลยึดโลก
10

Terminator Genisys ฅนเหล็ก : มหาวิบัติจักรกลยึดโลก

ปีคือ 2029 จอห์นคอนเนอร์ผู้นำการต่อต้านยังคงทำสงครามกับเครื่องจักร ที่ลอสแองเจลิสไม่พอใจความกลัวของจอห์นเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่รู้จักเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อสายลับของ TECOM เปิดเผยแผนการใหม่ของ SkyNet ที่จะโจมตีเขาจากทั้งสองด้าน ในอดีตและอนาคตและในที่สุดจะเปลี่ยนการทำสงครามไปตลอดกาล