Edwin Hodge

คืนอำมหิต 3- The Purge 1 -คืนอำมหิต
7

คืนอำมหิต 3- The Purge 1 -คืนอำมหิต

เนื่องจากเรือนจำที่แออัดยัดเยียดให้กับประเทศรัฐบาลสหรัฐฯเริ่มอนุญาตให้มีช่วงเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงหนึ่งของฟรีสำหรับทุกคนครอบครัวต้องปกป้องตัวเองจากการบุกรุกที่บ้าน